Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů hostů považujeme za prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme v souladu s platnou legislativou (EU) 2016/679 – GDPR.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Miroslav Vlach, IČ: 04505573, adresou Břeclav, Poštorná, Čs. armády 1071/108, PSČ: 691 41. Jako správce osobních údajů (dále také jen „správce“) v souvislosti s poskytováním ubytovacích služeb vyžaduje poskytnutí osobních údajů při rezervaci ubytování a při ubytování osob. 

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat e-mail: info@ubytovani-velkebilovice.cz

Jaké osobní údaje shromažďujeme?

 • osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezměnitelné identifikaci hosta (identifikační údaje) a osobní údaje umožňující kontakt s hostem (kontaktní údaje)
 • identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (OP, pas)
 • kontaktní údaje – těmito údaji se rozumí zejména hostem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, emailová adresa a jiné podobné informace

S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi správcem a hostem je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné, je však podmínkou pro uzavření dohody či poskytnutí služby.

Odkud správce osobní údaje získává?

 • S přímým souhlasem od hosta při rezervaci či po příjezdu do penzionu
 • S přímým souhlasem od hosta přes internetové služby (email, web)

Veškeré osobní údaje od hosta, jsou získané s jeho přímým souhlasem a veškeré souhlasy, jsou zpětně doložitelné.

Na co se osobní údaje používají?

 • dle zákona, se předkládají cizinecké policii ke kontrole
 • dle zákona o výběru ubytovacího poplatku
 • pro svou vnitřní potřebu, především pro komunikaci s klientem

Doba archivace

Údaje jsou uchovávány po dobu 6 let následujících po roce provedení zápisů v souladu se splněním zákonné povinnosti dle zákona 565/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Práva Hosta

 • Právo na opravu osobních údajů
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut)
 • Právo na omezení zpracování
 • Právo na přenositelnost údajů
 • Právo vznést námitku
 • Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí
 • Právo na přístup ke svým údajům (právo získat od správce OÚ potvrzení o zpracování OÚ, právo získat kopii zpracovávaných OÚ)

Veškeré osobní údaje hosta jsou svědomitě chráněny. Pokud host zjistí nebo se domnívá, že při zpracování došlo ze strany správce k porušení jeho práv, může se domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které k tomu platná právní úprava poskytuje (viz.§ 21 zák. č. 101/2000 Sb o ochraně osobních údajů a (EU) 2016/679 – GDPR)

Váš souhlas

Používáním našeho rezervačního systému souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.